• اداره کل پزشکی قانونی استان فارس
   اداره کل پزشکی قانونی استان فارس
  • فهرست پستهای سازمانی
   مدیر کل
   دکتر سعید غلامزاده
   مدیر کل
   فارسان-میدان دفاع مقدس ساختمان شورای حل اختلاف
   تلفن : 33224899
  • پیگیری
   کد پیگیری:  *
   کد امنیتی:
   تولید مجدد کد امنیتی
   *