• شرح وظایف

   1. معاینه پزشکی قانونی برای هر نفر در هر نوبت مراجعه سرپایی ( تصادف – حوادث کار– نزاع)

   2. معاینه پزشکی قانونی در بالین بیمار ( در بیمارستان ها و مناز ل)

   3. معاینه روان‌پزشکی قانونی

   4. تعیین میزان نقص عضو

   5. تعیین ارش

   6. تعیین سن وتغییرسن

   7. اظهار نظر کارشناسی پزشکی قانونی در مورد رشد جسمانی و عقلانی ( گواهی رشادت

   8. تشکیل پرونده سقط جنین

   9. صدور مجوز سقط درمانی

   10. اهدای جنین

   11.آزمایش تست حاملگی

   12. معاینه پزشکی قانونی و بررسی نازایی در زنان و عقیمی و عنن در مردان

   13. معاینه جسد و صدور جواز دفن

   14. کالبد گشایی و نمونه برداری ( سم شناسی و آسیب شناسی)

   15. آزمایش تست الکل

   16. آزمایش تست اعتیاد