• بیست وچهارمین نشست رؤسای مراکز پزشکی قانونی شهرستانهای استان فارس در شیراز

   بیست وچهارمین نشست رؤسای مراکز پزشکی قانونی شهرستانهای استان فارس در شیراز

   بیست وچهارمین نشست رؤسای مراکز پزشکی قانونی شهرستانهای استان فارس در شیراز

   به منظور ارتقاء کیفیت و ایجاد وحدت رویه در صدورنظریه های کارشناسی، بررسی مسائل و مشکلات مراکز شهرستان ها بیست وچهارمین نشست با حضور روسای مراکز پزشکی قانونی فارس و دکتر علیرضا درودچی در شیراز برگزار شد.

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی فارس، به منظور بررسی مسائل و مشکلات مراکز پزشکی قانونی شهرستان های استان فارس و هماهنگی در جهت ارتقاء کیفیت و ایجاد وحدت رویه در صدور نظریه های کارشناسی بیست و چهارمین نشست فصلی با حضور مدیرکل پزشکی قانونی استان، معاون پزشکی آزمایشگاهی و روسای مراکز شهرستانها در سالن کنفرانس این اداره کل در شیراز برگزار شد.
   در این نشست ابتدا دکتر علیرضا درودچی مدیرکل پزشکی قانونی استان فارس ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس از زحمات پزشکان و پرسنل پزشکی قانونی در سال جاری تشکروقدردانی نموده وبه اهمیت جایگاه پزشکی قانونی در دستگاه قضا پرداخت. درادامه در خصوص مشکلات و نظریه های کارشناسی در سطح استان، اهمیت ایجاد وحدت رویه در صدور این نظریه ها و نیاز به اصلاح برخی فرآیندها در ارائه خدمات مراکز پزشکی قانونی استان فارس مطالبی را مطرح کرده و به تبیین برنامه های مدیریتی خود پرداخت و خاطرنشان کرد که اتحاد و هم بستگی و انسجام بین کارکنان از جمله مهمترین علل موفقیت هر مجموعه ای خواهد بود.
   درادامه نشست دکتر لیلا قهرمانی فوق تخصص جراحی کولورکتال و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رابطه با موضوع تخصصی آسیب‌های منجر به اختلالات کنترلی دستگاه گوارش مطالب جامعی را مطرح نمود که مورد استقبال حاضرین در جلسه قرار گرفت و به سوالات پزشکان حاضر در جلسه پاسخ داد .در ادامه دکتر مهدی خدیو در خصوص دستورالعمل‌های سازمانی در پرونده ها و مباحث فوق الذکر مطالبی را عنوان نمود .
   دکتر علیرضا درودچی مدیرکل پزشکی قانونی استان فارس در ادامه نشست فصلی به مباحث مربوط به ارائه نظرات کارشناسی و رعایت دستورالعمل ها و بخشنامه های سازمان پزشکی قانونی کشور و الزام به اجرای تمام مفاد این دستورالعمل ها توسط کلیه کارشناسان این اداره کل مشروحا توضیحات مبسوطی را عنوان نمود.

   گالری
   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: